Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, het zogenaamde herroepingsrecht. Deze zichttermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Meer informatie over retourneren en het herroepingsrecht vindt u in onze algemene voorwaarden.

U kunt kleding, zwemkleding, lingerie die zijn gebruikt, of waarvan de verpakking is aangebroken niet retourneren. Lingerie, binders en of chestbinders die niet zijn geseald, kunnen vanwege de aard van het product niet worden geretourneerd. Voor de overige producten geldt: u dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien u een product wilt retourneren doet u dat op de volgende manier:

  1. Log in op mijn account. Klik in het menu op de knop “bestellingen” en klik op de link “start retouraanvraag” bij de bestelling die u wilt retourneren.
  2. Selecteer het artikel dat u wilt retourneren, selecteer uw reden van retour en klik op de knop “Volgende”.
  3. Vervolgens sturen wij u een e-mail met daarin een retourdocument en retourinstructie.
  4. Open het retourdocument bijgevoegd bij deze e-mail en print het uit.
  5. Knip het retourdocument in twee delen, het retourformulier (1) en het retouretiket (2).
  6. Leg het artikel en het retourformulier (1) in de doos en plak het retouretiket (2) op de doos.
  7. Verzend uw retourzending (bijv. met PostNL) en bewaar uw verzendbewijs.

Na ontvangst en beoordeling van uw retour krijgt u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de artikelen terug stuurt, of aangeeft terug te willen sturen, het aankoopbedrag en eventueel betaalde verzendkosten voor het heenzenden teruggestort op uw rekening.